top of page
Jumping Over Water

Chương trình đào tạo và

tư vấn Lean cho Tập đoàn TBS

Tập đoàn TBS là một công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và trong khu vực. TBS là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi có thể so kè về quy mô với các doanh nghiệp FDI. Cho đến hiện tại, TBS Group đã sở hữu hệ thống xưởng sản xuất trên toàn quốc, là đối tác quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như: Skechers, Decathlon và Wolverine.

Đây là chương trình đào tạo Lean do Kim Dang Consulting cung cấp cho TBS Group. Nội dung tổng quát của chương trình bao gồm những nội dung sau :

1/ Khảo sát và phân tích của Kim Dang Consulting về TBS Group :
- Tổng quan về TBS.
- TBS và chiến lược kiện toàn chuỗi cung ứng.
- Phân tích SWOT về hiện trạng thực hành Lean của TBS.
- Phân tích SWOT về hiện trạng thực hành Lean của Trung Tâm Phát Triển Sản Phẩm TBS (R&D).

2/ Tư vấn xây dựng lộ trình và ngôi nhà Lean cho TBS :
- Các thương hiệu quốc tế khởi đầu hành trình Lean như thế nào.
- 8 sai lầm phổ biến dẫn đến thất bại trong quản trị sự thay đổi của một tổ chức (John Kotter)
- Lộ trình hiện trạng chương trình tư vấn chuyển đổi mô hình sản xuất Lean của TBS.
- Thực trạng ngôi nhà Lean của TBS.
- Mô hình, mô phỏng đề xuất ngôi nhà Lean cho TBS.

3/ Thiết kế nội dung và chương trình đào tạo cho nguồn nhân lực TBS - liên kết trực tiếp với lộ trình và chiến lược xây dựng ngôi nhà Lean. Nội dung sơ lược của từng chủ đề tư vấn đào tạo, để nhận diện những lợi ích mang lại, trong đó bao gồm những chủ đề sau :
- Đào tạo nhân lực quản lý cho nhà máy Thoại Sơn.

- Tư vấn, thiết kế sơ đồ bố trí tổng thể nhà máy Thoại Sơn.
- Chương trình đào tạo và tư vấn Trung tâm Lean thí điểm tại tòa nhà Lefaso - về sau là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D).
4/ Đề xuất thành lập Ban Quản Lý Dự Án và phân công vai trò, trách nhiệm.

Hình ảnh trong quá trình đào tạo

bottom of page