top of page

[Case Study] Áp dụng quản lý Lean trong lĩnh vực Nông nghiệp