top of page

Hội thảo Vận hành

doanh nghiệp xuất sắc,

vượt qua khủng hoảng với 3L:
Lean Process, Leadership và L&D

Hội thảo "Vận hành doanh nghiệp xuất sắc, vượt qua khủng hoảng với 3L: Lean Process, Leadership và L&D" của Cộng Đồng Lean Việt Nam. Nội dung của hội thảo: 
📜 Lean đã phát triển và được ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực ra sao?  
📜 Lean Leadership trong thời kỳ thị trường biến động có tầm quan trọng như thế nào? 
📜 Mô hình Lean HR trong Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực là gì? 
📜 Đâu là trụ cột bị lãng quên bởi các doanh nghiệp chuyển đổi Lean thất bại? 
📜 Cách ứng dụng Lean L&D và Kỹ thuật số để phân tích và phát triển kế hoạch đào tạo trong một Doanh Nghiệp Lean. 
⏱ Thời gian: Thứ 6 ngày 06/01/2023, từ 14:00 - 17:00. 

Để tham gia Cộng Đồng Lean Việt Nam, quý Anh/Chị vui lòng bấm vào các icon bên dưới:

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
bottom of page