top of page
kim-dang-consulting-dich-vu-cua-chung-toi.jpg

Những dịch vụ của chúng tôi

dao-tao-lean-tinh-gon-kim-dang-consulting

Quy trình tinh gọn tốt nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn

Lãnh đạo

Lean

Doanh nghiệp Lean

Lean trong

ngành dịch vụ

Đào tạo

doanh nghiệp

tu-van-du-an-lean-kim-dang-consulting

Các giải pháp riêng biệt về năng suất và chất lượng cho từng doanh nghiệp

Chiến lược

Chất lượng

Nhân lực

Bảo trì

năng suất

dao-tao-ky-nang-mem-kim-dang-consulting

Đào tạo những kỹ năng quan trọng cho cả nhân viên và quản lý cấp cao

Kỹ năng

giám sát

Kỹ năng

giải quyết

vấn đề

Giao tiếp

và dẫn dắt

Kỹ năng

thương lượng

dao-tao-quan-ly-kho-chuoi-cung-ung-kim-dang-consulting.jpg

Tăng năng suất và tính chính xác, cắt giảm chi phí, quản lý hàng tồn và bố trí kho hiệu quả hơn

Quản lý kho trực quan

Triển khai dự án VSM vào cải tiến kho

Tối ưu không gian kho

Quản lý hàng tồn

co-van-chien-luoc-lean-hoshin-kanri-kim-dang-consulting.jpg

Xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả và mang tính chiến lược

Tư duy

PDCA

Quy trình

Hoshin Kanri

Tư duy

A3

Mô hình

Catch Ball

khao-sat-danh-gia-m&e-kim-dang-consulting.jpg

Nhận biết những rủi ro, đưa ra giải pháp điều chỉnh và cải thiện kịp thời

Đánh giá văn hóa

an toàn

Đánh giá

quản trị

nhân lực

Đánh giá

hệ thống 6S

Đánh giá

rủi ro

bottom of page