top of page
Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting hình nền.jpg

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting

Dịch vụ đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S hàng đầu tại Kim Đăng Consulting giúp biến đổi không gian làm việc, thúc đẩy hiệu suất kinh doanh, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tinh thần của người lao động.

dao-tao-quan-ly-kho-chuoi-cung-ung-lean-warehouse-management-lean-supply-chain-kim-dang-co

Trang chủ > Dịch vụ > Đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S

Giới thiệu về phương pháp 5S
Lịch sử của Phương pháp 5S

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP 5S

Lịch sử của Phương pháp 5S:

 • Phương pháp 5S, một phương pháp quản lý đặt ra nền tảng cho việc cải tiến liên tục. Phương pháp 5S hướng tới việc tổ chức một môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp, hiệu quả và an toàn. Trong Hệ thống Lean, Phương pháp 5S được xem như là nền móng khi một tổ chức muốn bắt đầu hành trình Chuyển đổi Lean.

 • Lịch sử của phương pháp 5S bắt đầu từ những năm 1950s, khi các công ty Nhật Bản, như Toyota, bắt đầu áp dụng các nguyên tắc này để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Sự thành công của họ đã chứng minh rằng việc duy trì một không gian làm được tổ chức khoa học có thể dẫn đến sự cải thiện đáng kể về năng suất và sự hài lòng của nhân viên, cũng như giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa quy trình làm việc.

01 02 03 04 05 S2 SẮP XẾP S3 SẠCH SẼ S5 SẴN SÀNG S4 SĂN SÓC S1 SÀNG LỌC 5S Phân loại những thứ cần thiết , không cần thiết chưa cần thiết . Loại bỏ những thứ không cần thiết và rác phế liệu ra khỏi khu vực làm việ c. Sắp xếp lại vật dụng cần thiết dựa trên tầng suất sử dụng, nhập trước xuất trước, khả năng tiếp cận , tiêu chuẩn “5 Dễ , 3 Định Vệ sinh sạch sẽ máy móc & giữ nơi làm việc ngăn nắp, nhận diện và giải quyết nguồn gốc gây ô nhiễm Tiêu chuẩn hóa và duy trì S1, S2, S3 mỗi ngày . Đây bước khó nhất , các doanh nghiệp thường thực hành 5S thất bại bước này. Xây dựng hệ thống đánh giá 5S, chính sách thưởng phạt , tuyên truyền nhân rộng 5S để toàn công ty cam kết sẵn sàng thực hiện , có ý thức kỷ luật để duy trì 5 S NGUỒN: KIM ĐĂNG CONSULTING (WWW.KDCONSULTING.VN)

Các bước trong Phương pháp 5S:

 • Tên gọi "5S" bắt nguồn từ năm từ tiếng Nhật: Seiri (Sort), Seiton (Set in order), Seiso (Shine), Seiketsu (Standardize), và Shitsuke (Sustain), mỗi từ đều phản ánh một nguyên tắc cốt lõi trong việc tạo ra và duy trì một môi trường làm việc có hiệu suất cao:

  • S1 (Sort - Sàng lọc): bước đầu tiên của Phương pháp 5S tập trung vào việc sàng lọc các vật dụng, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, trang thiết bị, ... vào 3 danh mục chính: cần thiết, không cần thiết và chưa cần thiết. Nhóm thuộc hạng mục cần thiết sẽ được giữ lại tại nơi làm việc, ngược lại, nhóm thuộc hạng mục không cần thiết sẽ bị loại bỏ đi. Đối với hạng mục chưa cần thiết, ta tạm thời đưa chúng vào kho lưu trữ.

  • S2 (Set in Order - Sắp xếp): bước thứ hai của Phương pháp 5S yêu cầu chúng ta phải sắp xếp nhóm hạng mục cần thiết vào đúng vị trí của nó. Tuy nhiên nó không chỉ đơn giản là tìm một không gian trống để đặt vào, mà phải dựa trên các tiêu chí khoa học, ví dụ như FIFO, "5 Dễ 3 Định", tần suất sử dụng, công thái học, ... để tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng hơn cho người lao động, giúp họ nâng cao năng suất chất lượng, tính an toàn và tinh thần làm việc.

  • S3 (Shine -  Sạch sẽ): bước thứ ba của Phương pháp 5S liên quan đến việc giữ gìn cho khu vực làm việc được sạch sẽ, ngăn nắp, đồng thời chủ động nhận biết các nguồn gốc, nguyên nhân gây nhiễm bẩn tại khu vực làm việc.

  • S4 (Standardize - Săn sóc): là bước quan trọng nhưng cũng là bước thách thức nhất trong quá trình áp dụng Phương pháp 5S. Bước này giúp thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc thực hiện cho ba bước trước đó (S1, S2, S3), nhằm cung cấp hướng dẫn và đảm bảo việc thực hành Phương pháp 5S diễn ra nhất quán bởi mọi thành viên trong tổ chức. Việc thiếu giám sát và đánh giá thường xuyên cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp, vì các tiêu chuẩn S4 cần được xem xét định kỳ và điều chỉnh theo thời gian để phản ánh môi trường làm việc thay đổi. Trong bước S4 này, các doanh nghiệp cũng có thể tận dụng Phương pháp Quản Lý Trực Quan (Visual Management) để nâng cao tính hiệu quả khi triển khai. 

  • S5 (Sustain - Sẵn sàng): là bước cuối cùng trong Phương pháp 5S, tập trung vào việc xây dựng các chính sách khuyến khích thực hiện 5S, hệ thống đánh giá và theo dõi, và các phong trào, chiến dịch tuyên truyền tới toàn thể công ty. Bước này đảm bảo sự duy trì và tính kỷ luật trong việc thực hiện liên tục các bước trước đó. Điều này đòi hỏi sự cam kết từ tất cả mọi người trong tổ chức để tạo ra một văn hóa 5S tích cực và bền vững.

Các bước trong Phương pháp 5S
Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting Ảnh bìa.jpg

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 5S TRONG QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI

TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

S1 giúp loại bỏ những vật dụng không cần thiết, giảm thiểu rối loạn và tăng không gian làm việc. S2 đảm bảo mọi thứ đều có vị trí cố định, làm giảm thời gian tìm kiếm và tăng năng suất. S3 sẽ giúp duy trì một môi trường sạch sẽ, nâng cao tinh thần làm việc và giảm nguy cơ hỏng hóc thiết bị. S4 nhấn mạnh việc duy trì các tiêu chuẩn và thói quen tốt, qua đó tạo ra một môi trường làm việc ổn định. Cuối cùng, S5 thúc đẩy việc duy trì kỷ luật cá nhân và cam kết, qua đó tăng cường sự tự chủ và trách nhiệm trong đội ngũ.

GIA TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG

Làm việc trong một môi trường sạch sẽ và được tổ chức tốt giúp người lao động có thể dễ dàng nhận thấy các trục trặc của thiết bị như rò rỉ, sự cố và sai lệch, có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị, sản phẩm kém chất lượng và tổn hại năng suất. Phương pháp 5S cũng giúp giảm thiểu lãng phí thời gian và nguồn lực dành cho việc tìm kiếm, di chuyển và xử lý vật dụng không cần thiết. Do đó, Phương pháp 5S giúp người lao động tập trung hơn vào các công việc có giá trị, đảm bảo năng suất và chất lượng tốt hơn.

GIẢM LÃNG PHÍ VÀ HỖ TRỢ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Phương pháp 5S được xem như là nền móng khi một tổ chức muốn bắt đầu hành trình Chuyển đổi Lean. Ông Taiichi Ohno, cha đẻ của Toyota Production System (nguồn gốc của Phương thức Lean) từng nói: “Mọi người phải dọn dẹp mọi thứ để có thể nhìn thấy vấn đề”, và “Không có tiêu chuẩn thì không thể có cải tiến”. Phương pháp 5S giúp phơi bày các lãng phí đang bị che giấu dưới hàng tấn thứ lộn xộn trong một doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có cơ hội để nhận diện các lãng phí và thực hiện những cải tiến hiệu quả hơn.

CẢI THIỆN AN TOÀN VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC

Phương pháp 5S giúp tổ chức khu vực làm việc trực quan, cải thiện việc ghi nhãn các vật liệu và chất thải nguy hiểm, các dấu hiệu trực quan 5S (biển báo, biển hiệu, bảng điểm, quy trình nhiều lớp trong máy trạm) có thể được sử dụng để nâng cao nhận thức về các quy tắc và cảnh giác mối nguy tại nơi làm việc, cũng như các quy trình ứng phó khẩn cấp. Một môi trường làm việc trực quan và có tổ chức tốt, đặc biệt là trong một đơn vị sản xuất, có thể giúp giảm đáng kể số lượng thương tật của người lao động.

Tầm quan trọng của Phương pháp 5S trong Quản lý hiên đai
Tổ chức môi trường làm viêc hiệu quả
Gia tăng Năng suất Chất lượng
Giảm lãng phí và hỗ trợ cải tiến liên tục
Cải thiện an toàn và tinh thần làm việc

Những lưu ý khi triển khai Phương pháp 5S:

 • Phương pháp 5S mặc dù đã xuất hiện từ khá lâu, tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ vẫn đang nhầm lẫn Phương pháp 5S như một công việc dọn dẹp đơn thuần. Mục đích của Phương pháp 5S không phải chỉ là giữ cho nơi làm việc được sạch sẽ, gọn gàng. Tại Kim Đăng Consulting, chúng tôi hiểu rằng việc triển khai 5S đúng đắn phải vượt qua việc giữ gìn vẻ ngoài ngăn nắp.

 • Đằng sau 5S là các tiêu chuẩn khoa học, liên quan đến các nguyên tắc về số lượng, vị trí, FIFO, tính trực quan hỗ trợ giao tiếp, công thái học, và các chính sách nhằm động viên người lao động thực hiện nó một cách có kỷ luật. Bằng cách tiếp cận toàn diện này, 5S không chỉ cải thiện môi trường làm việc mà còn nâng cao chất lượng công việc và tăng cường sự an toàn cho nhân viên.

 • Kim Đăng Consulting cam kết áp dụng và chia sẻ những bài học quý giá từ kinh nghiệm và nguyên tắc đầy đủ của Phương pháp 5S, giúp khách hàng biến đổi không gian làm việc, tối ưu hóa quy trình, và thúc đẩy hiệu suất kinh doanh một cách bền vững.​

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting lưu ý triển khai.jpg
Những lưu ý khi triển khai Phương pháp 5S
Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting mục tiêu chương trình

Mục tiêu của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting:

Chương trình "Đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S" của chúng tôi được thiết kế với các mục tiêu:

Nâng Cao Nhận Thức: Cung cấp kiến thức toàn diện về Phương pháp 5S, bao gồm lịch sử, nguyên tắc cơ bản, các bước thực hiện chi tiết, và các bài học thành công. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mỗi thành viên trong tổ chức của bạn không chỉ hiểu được ý nghĩa của từng chữ "S", mà còn nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng chúng một cách có hệ thống và liên tục.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Hướng dẫn các tổ chức áp dụng Phương pháp 5S vào môi trường làm việc cụ thể của mình, từ khu vực sản xuất cho đến khối văn phòng. Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và công cụ thiết thực để doanh nghiệp có thể triển khai 5S một cách hiệu quả, giúp cải thiện năng suất, chất lượng, và an toàn lao động.

Thúc Đẩy Sự Tham Gia: Khuyến khích sự tham gia và cam kết từ tất cả mọi người trong tổ chức, từ lãnh đạo đến nhân viên. Chúng tôi tin rằng sự thành công của Phương pháp 5S phụ thuộc lớn vào việc mọi người cùng nhau hợp tác và duy trì các thói quen tốt.

Cải Tiến Liên Tục: Cung cấp kiến thức và công cụ để tổ chức của bạn không chỉ triển khai thành công Phương pháp 5S một lần, mà còn duy trì và cải tiến liên tục các quy trình này. Mục tiêu là tạo ra một văn hóa làm việc linh hoạt và sẵn sàng thích ứng.

Đạt Được Kết Quả Đo Lường Được: Đảm bảo rằng mỗi tổ chức không chỉ triển khai 5S mà còn có thể đo lường được sự cải thiện qua thời gian, thông qua việc giảm lãng phí, tăng hiệu suất và nâng cao sự hài lòng trong công việc.

Mục tiêu của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S
Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting thời lượng.jpg
Thời lượng của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S

Thời lượng của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S:

 • Thời lượng của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S sẽ phụ thuộc vào quy mô, nhu cầu và hiện trạng của từng doanh nghiệp khác nhau. Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được khảo sát hiện trạng miễn phí, và xây dựng một chương trình triển khai Phương pháp 5S phù hợp nhất cho môi trường làm việc riêng biệt của quý Doanh nghiệp.

 • Kim Đăng Consulting là đơn vị đã triển khai các chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S cho những doanh nghiệp toàn cầu và hàng đầu tại Việt Nam, có thể kể đến như Nike, Coca-cola, Jabil, Simpson Strong-tie, Pou Chen, Far Eastern Polytex, Biti's, TBS Group, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. HCM (thuộc Sở KH-CN TP. HCM), ...

Nội dung tham khảo của chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S

Nội dung tham khảo:

Chúng tôi tin rằng sự linh hoạt và cá nhân hóa chính là chìa khóa để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình đào tạo và tư vấn. 

Vì vậy, xin lưu ý rằng các thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi tổ chức là một thực thể độc đáo với nhu cầu và môi trường làm việc riêng, vì vậy, nội dung và thời lượng cụ thể của chương trình sẽ được điều chỉnh để phù hợp tối đa với yêu cầu và mục tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.

* Vui lòng lăn chuột trong giao diện của bảng bên dưới để xem toàn bộ nội dung chương trình.

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 5S
Chủ đề
Nội dung tổng quan
Tổng quan 5S
- Kickoff chương trình, giới thiệu và thành lập nhóm dự án.
- Nguồn gốc, Lợi ích và tầm quan trọng của Phương pháp 5S trong Quản lý hiện đại
Giai đoạn S1 (Sort - Sàng lọc)
- Định nghĩa, các hoạt động của S1 (Sort - Sàng lọc), Biểu mẫu S1, các loại Thẻ 5S.
- Thực hành Ohno, Gemba; Đánh giá toàn diện về hiện trạng nơi làm việc Công ty, chụp ảnh và lưu lại hiện trạng trước khi áp dụng 5S.
- Hướng dẫn thực hành S1 tại các khu vực trong phạm vi dự án: liệt kê tất cả các vật dụng không cần thiết, áp dụng hệ thống thẻ để phân loại vật dụng và thông báo cho mọi người về tình trạng của chúng.
- Sử dụng Mẫu S1 để loại bỏ tất cả các vật dụng vụn vặt, lộn xộn, phế liệu, không cần thiết hoặc hư hỏng khỏi nơi làm việc, chỉ giữ lại các vật liệu cần thiết và hạn chế tại địa điểm làm việc.
- Phân tích các cơ hội cải tiến, ưu tiên các khu vực chính.
- Phân công thực hành S1 sau đào tạo, hoàn thiện Đề cương dự án (Project charter) và Bảng theo dõi dự án dựa trên form do Kim Đăng Consulting cung cấp.
Giai đoạn S2 (Set in Order - Sắp xếp)
- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hành S1.
- Định nghĩa, các hoạt động của S2 (Set in Order - Sắp xếp), Biểu mẫu S2.
- Ghi nhận hiện trạng trước khi thực hiện S2.
- Hướng dẫn thực hành S2 tại các khu vực trong phạm vi dự án: Sử dụng biểu mẫu S2, chỉ định vị trí cho tất cả các hạng mục dựa trên tần suất sử dụng, đặt giới hạn tối thiểu và tối đa; Nêu ra các nguy hiểm, đưa ra các tiêu chuẩn về an toàn; Đánh dấu, dán nhãn, xác định vị trí theo FIFO, tầng suất sử dụng, công thái học.
- Phân công thực hành S2 sau đào tạo.
Giai đoạn S3 (Shine - Sạch sẽ)
- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hành S3.
- Định nghĩa, các hoạt động của S3 (Shine - Sạch sẽ), Biểu mẫu S3.
- Quy tắc của S3 "Làm sạch cũng chính là công tác kiểm tra": kiểm tra các bất thường, nguồn nhiễm bẩn, làm sạch mọi khu vực khuất của thiết bị và những điểm không tuân thủ S1, S2 trong khi thực hiện S3.
- Hướng dẫn thực hiện S3 tại các khu vực trong phạm vi dự án: Loại bỏ chất thải, vệ sinh nơi làm việc và máy móc/thiết bị, Xây dựng giải pháp loại bỏ nguồn gây ô nhiễm.
- Phân công thực hành S3 sau đào tạo.
Giai đoạn S4 (Standardize - Săn sóc)
- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hành của cả S1, S2, S3, điều chỉnh trước khi tiến hành tiêu chuẩn hoá S4.
- Định nghĩa, các hoạt động của S4 (Standardize - Săn sóc), Biểu mẫu tiêu chuẩn hóa S4.
- Tổng quan về công cụ hỗ trợ S4, Quản Lý Trực Quan (Visual Management): định nghĩa, 6 cấp độ của nhà máy trực quan; Sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm soát trực quan như hình vẽ, lưu đồ, mã màu, đánh dấu vị trí, ...
- Tổng quan về công cụ hỗ trợ S4: Ngăn chặn sai sót Poka-yoke.
- Thảo luận ứng dụng các cấp độ trực quan trong Quản Lý Trực Quan cho từng hạng mục và khu vực.
- Chọn khu vực, vật dụng áp dụng Quản Lý Trực Quan.
- Chỉ định người chịu trách nhiệm chính viết tiêu chuẩn, để quản lý tất cả các vật dụng/trang thiết bị quan trọng trong khu vực thuộc phạm vi dự án.
- Phân công thực hành S4 sau đào tạo.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn S4 được đề xuất.
- Mời Ban Lãnh Đạo công ty tham gia vào phiên báo cáo tiêu chuẩn hóa S4, xem xét và phê duyệt các tiêu chuẩn, tài liệu S4.
Giai đoạn S5 (Sustain - Sẵn sàng)
- Định nghĩa, các hoạt động của S5 (Sustain - Sẵn sàng).
- Tư vấn thiết lập hệ thống đánh giá 5S nội bộ (checklist, 3 cấp độ của đánh giá 5S), hướng dẫn về cách phát triển, thực hiện hệ thống đánh giá 5S và kế hoạch triển khai trên tất cả các khu vực.
- Xây dựng các chiến dịch thi đua, thiết kế áp phích.
- Tư vấn thực hành cho các khu vực trong phạm vi dự án: Xây dựng “Bản đồ 5S” xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cấp, chuyển giao quyền “làm chủ” cho từng bộ phận.
- Thảo luận, tư vấn về các chính sách để thúc đẩy người lao động thực hiện và duy trì 5S hiệu quả.
- Phân công thực hành S5.
Tổng kết
- Rà soát lại toàn bộ các hoạt động thực hành 5S (từ S1 - S5) của từng khu vực trong phạm vi dự án, điều chỉnh và cải tiến nếu cần thiết nhằm duy trì việc thực hành Phương pháp 5S hiệu quả và bền vững.
- Báo cáo kết quả thực hành Phương pháp 5S cho Ban Lãnh Đạo công ty.
- Xây dựng kế hoạch hành động, phổ biến các hoạt động hỗ trợ sau chương trình.
Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting background.jpg
Lí do chọn Kim Đăng Consultng

Những lí do chọn Kim Đăng Consulting là đơn vị triển khai chương trình đào tạo và tư vấn Phương pháp 5S

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting.jpg

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những nhà quản lý có từ 15 - 30 năm kinh nghiệm, khởi đầu từ vị trí quản lý cấp trung và thăng tiến đến vai trò lãnh đạo cấp cao trong các tập đoàn toàn cầu tại Việt Nam, như Nike, Adidas, Intel, Maersk, Nestlé, Jabil, Simpson Strong-tie, Toray, Sparton, ...
Đặc điểm này mang đến 3 lợi thế chính: 

 • Kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ những doanh nghiệp hàng đầu. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ chia sẻ lý thuyết được đúc kết từ những tổ chức xuất sắc nhất thế giới, mà còn mang đến cách tiếp cận thực tiễn cho giới doanh nghiệp tại Việt Nam.

 • Góc nhìn tổng thể cho đến chi tiết, hiểu sâu sắc cả những thách thức lớn lẫn nhỏ mà một tổ chức có thể đối mặt.

 • Kinh nghiệm quản lý mang lại khả năng cộng tác hiệu quả với cả lãnh đạo và nhân viên của doanh nghiệp khách hàng, cho phép chúng tôi cung cấp các chương trình phù hợp cho mọi cấp độ trong tổ chức.

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting doanh nghiệp khách hàng.j

ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI CÁC TỔ CHỨC HÀNG ĐẦU

Kim Đăng Consulting sở hữu danh sách dài những tổ chức hàng đầu đã chọn chúng tôi là đối tác, bao gồm những doanh nghiệp FDI tiêu biểu như Nike, Coca-Cola, Nestlé, Decathlon, Swarovski, Jabil, Far Eastern Polytex, TKG Taekwang Vina, Ching Luh, các doanh nghiệp nội địa tiêu biểu như Biti's, TBS Group, Vinasoy, và các tổ chức quốc tế như USAID, ILO (Tổ chức Lao động Thế giới, thuộc Liệp Hiệp Quốc), IFC (Tập đoàn Tài chính Quốc tế, thuộc World Bank), Better Work Vietnam, IDH, ...
Lý do chính khiến những tổ chức này tin tưởng vào Kim Đăng Consulting không chỉ dựa trên chất lượng dịch vụ, mà còn trên cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc cải tiến và phát triển. Chúng tôi không chỉ giúp họ giải quyết những thách thức hiện tại mà còn hỗ trợ họ trong việc xây dựng tương lai bền vững hơn.

Xem toàn bộ danh sách các khách hàng và đối tác của chúng tôi tại đây.

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting doanh nghiệp khách hàng.j

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỘC ĐÁO

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là sự kết hợp giữa lý thuyết vững chắc và thực hành hiện trường. Lý thuyết được hệ thống hóa, đúc kết từ hàng chục năm kinh nghiệm của các chuyên gia giúp mang lại nền tảng kiến thức đúng đắn cho học viên. Sau đó, kiến thức được hướng dẫn để áp dụng thực tiễn tại hiện trường để mang lại những kết quả cụ thể cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng sự trưởng thành và tự tin của học viên không chỉ đến từ việc nhận biết giải pháp, mà còn từ khả năng tự khám phá và thấu hiểu vấn đề, từ đó xây dựng các giải pháp thực tiễn cho riêng doanh nghiệp của họ. Vì lý do này, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo và tư vấn các giải pháp sẵn có, mà còn áp dụng các phiên khai vấn (coaching) nhằm gợi mở cho học viên cơ hội để tự động não và tìm kiếm lời giải cho vấn đề của chính họ. Điều này giúp mang lại kết quả bền vững cho doanh nghiệp sau khi ban tư vấn/đào tạo rời đi.

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting doanh nghiệp khách hàng.j

KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tại Kim Đăng Consulting, chúng tôi đặc biệt tự hào về khả năng mang lại giải pháp tùy chỉnh cho các khách hàng, từ những tập đoàn lớn cho đến các doanh nghiệp có quy mô vừa. Trong nhiều trường hợp, những kết quả tích cực mà Kim Đăng Consulting mang lại đã giúp chúng tôi có được các dự án dài hạn, được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn, khách hàng đều yêu cầu chúng tôi phải chứng minh được năng lực và hiệu suất của mình. 
Lịch sử cho thấy chúng tôi đã vượt qua những thử thách này, và được khách hàng trao cơ hội để đồng hành trong các dự án có thời lượng ấn tượng lên đến 4 năm. Có những dự án đã tiết kiệm hàng triệu đôla cho công ty chi nhánh Việt Nam, được kiểm toán bởi tập đoàn chủ quản tại nước ngoài. Trong những trường hợp khác, chúng tôi cũng đã giúp nhà máy đạt được những KPIs do nhãn hàng đặt ra và thẩm định. 

Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn Phương pháp 5S tại Kim Đăng Consulting liên hệ

Liên hệ để được tư vấn
và giải đáp mọi thắc mắc
về dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ
bottom of page